ข้าราชการ และพนักงานของ กพร.
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2550 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำข้าราชการ และพนักงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.