อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 2551 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 2551" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ให้ความรู้เรื่อง อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
นายวิเชียร วิริยยุตตพันธ์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอปเปอร์เทรด ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การแยกสกัดโลหะพื้นฐานและโลหะมีค่าจากของเสียและวัสดุเหลือใช้" 
นายธนวัฒน์ นุกูลการ หัวหน้าโครงการจัดการวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
นายอรุณ หุ่นเก่า นักธรณีวิทยาระดับ 7 เหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติการบรรยายเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าเถ้าถ่านหิน ยิปซั่มสังเคาระห์ และมูลดินปนถ่านหิน (Leonardite)" 
 บรรยากาศการประชุม 
 นิทรรศการภายนอก