การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สภาพปัญหาและการป้องกัน แก้ไขการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในแหล่งศักยภาพแร่และจากการทำเหมืองแร่ 
 pr 
 เอกสารประกอบการสัมมนา 
สำหรับท่านผู้สนใจสามารถ Download เอกสารประกอบการสัมมนาทั้งหมด ได้ที่..
          http://www.dpim.go.th/semina_01-02-51/Semina.zip 
.............เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิด การบรรยายพิเศษและการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สภาพปัญหาและการป้องกัน แก้ไขการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในแหล่งศักยภาพแร่ และจากการทำเหมืองแร่"เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อน การประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักชนิดอื่นในพื้นที่ศักยภาพแร่ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย 
.


..... นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการสัมมนา 
Professor Hyo-Taek Chon จากมหาวิทยาลัย Seoul National ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บรรยายในหัวข้อ
- Developmrnt and case histories in the field of environmental geochemistry in Korea during these twenty years (1988-2007)
- Environmental contamination and risk assessment of arsenic and heavy metal in the vicinity of some abandoned metal mine 
การเสวนา เรื่อง แหล่งศักยภาพแร่ที่มีสารหนูและโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ โดย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 
สถานการณ์การปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ศักยภาพแร่ที่มีผลต่อสุขอนามัยของชุมชน โดย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียมจากการทำเหมืองแร่สังกะสี โดย ผู้แทนจากบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
การแก้ไขปัญหาน้ำเหมืองเป็นกรดจากการทำเหมืองแร่ถ่านหิน โดย ผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
 บรรยากาศการสัมมนา