กพร. ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนกิจการภาคเหมืองแร่ จากสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนกิจการภาคเหมืองแร่ (Special Committee for Mining Sector Review) จากสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการทำเหมืองแร่และการจัดการเหมืองแร่ของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ซ้าย) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนกิจการภาคเหมืองแร่ (Special Committee for Mining Sector Review) จากสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย นำโดย นาย John M. Cheyo (ขวา) สมาชิกผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย 
นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม กล่าวรายงาน 
ผู้แทนจากสำนักพัฒนาและส่งเสริม สำนักการอนุญาต สำนักกำกับการผลิตและจัดเก็บรายได้ และสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการทำเหมืองแร่ และการจัดการเหมืองแร่ของไทย รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ 
ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการย้ายถิ่นฐานของประชาชนออกจากพื้นที่การทำเหมืองแร่ 
ผู้แทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเหมืองหิน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม