ค่าภาคหลวงแร่ ปีงบประมาณ 2549 - 2550 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติฯ ศสท. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บเปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 2549 - 2550 (แก้ไขล่าสุด 6/6/2551)