การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “แนวทางวิธีการประเมินและการจัดการเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการเปิดหน้าเหมือง ระบบการรองรับและระบายน้ำไหลบ่าพื้นที่เหมือง และการจัดการเปลือกดินและเศษหิน
ในการทำเหมืองและค่ามาตรฐานน้ำขุ่นข้นที่จะระบายออกจากเหมืองแร่”
 
 pr นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา