กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร่วมออกบูธงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันสิ่งแวลด้อมโล ก ประจำปี 2551" เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
จากการที่งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญของงานจัดงานที่ว่า "ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ" กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณของเสียซึ่งต้องนำไปกำจัด บำบัด และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยลดวิกฤติโลกร้อนได้ 
พร้อมได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ "Eco-Town" ที่ http://eco-town.dpim.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการทุกประเภทที่มีวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ ซึ่งยังไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ทราบถึงแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลวัสดุเหลือใช้หรือของเสียทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการหาผู้ที่จะนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นต่อไป 
บูธแสดงนิทรรศการของ กพร. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก 
เจ้าหน้าที่สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ให้การต้อนรับผู้เข้าชมบูธของ กพร. พร้อมให้คำแนะนำและอธิบายแก่ผู้สนใจ 
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) จากบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กพร. 
บรรยากาศภายในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551