การเสวนา
เรื่อง "ปัญหาเศษเหล็กเรื่องไม่เล็กของอุตสาหกรรมไทย" 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดเสวนา เรื่อง "ปัญหาเศษเหล็กเรื่องไม่เล็กของอุตสาหกรรมไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบเศษเหล็ก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กล่าวรายงาน 
(จากซ้าย) นายยาซูโอะ ฮีดากา จากบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง จากบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (เป็นผู้ดำเนินการเสวนา) นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา เรื่อง "ปัญหาเศษเหล็กเรื่องไม่เล็กของอุตสาหกรรมไทย" 
 บรรยากาศการเสวนา 
 พิธีกรของงาน