การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "กลยุทธ์ในการยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน" 
เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ (ภาคใต้) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน" เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่ ณ ห้องอ่าวมะขาว ชั้น 2 โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิส ติกส์ (ภาคใต้) กล่าวรายงาน  
 บรรยากาศการอบรม 
มอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ทำกิจกรรมได้ดีเด่น