การสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศมาดากัสการ์และแทนซาเนีย 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศมาดากัสการ์และแทนซาเนีย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม กล่าวรายงาน 
นายสำเนียง เมืองนิล อดีตหัวหน้าสำนักงานสถานกงศุลกรุงอันตานานาริโว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โอกาสและลู่ทางการลงทุนด้านรัตนชาติในประเทศมาดากัสการ์" 
นายรวย ลิ้มสุวรรณ จากสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ข้อมูลพื้นฐานและธรณีวิทยาแหล่งแร่รัตนชาติในประเทศมาดากัสการ์และแทนซาเนีย" 
นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ จากบริษัท แพรนด้าจิวเวอร์ลี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โอกาสและลู่ทางการลงทุนด้านรัตนชาติในประเทศแทนซาเนีย" 
ผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา