แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลัก PMQA
 
 pr 
 บรรยากาศการประชุม 
การบรรยายในหัวข้อ " แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลัก PMQA" โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันเมผลผลิตแห่งชาติ
 
พิธีกรในการประชุม