โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่" ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 pr 
 pr 


นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 


นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กล่าวรายงานการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา