ครบรอบ ๖ ปี แห่ง การสถาปนา กพร.
๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 pr 
 pr 

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ และพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนา กพร. (เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551) ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 พิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ 
 
 
 
 
 พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ 
 
 พิธีทางศาสนา