พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 pr 
 pr 


พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรม นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 


นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน 


นายวิทูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)