การสัมภาษณ์สดรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ"
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
เรื่อง "รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552"
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 และนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ดำเนินรายการโดย คุณวิศาล ดิลกวาณิช และคุณสุนทรี อรรถสุข 
ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ราละเอียดข้อมูลการสมัครและใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dpim.go.th/IndustryAward09/index.html