อพร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการชั้นดีในจังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2551 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีของ กพร. ประจำปี 2551 ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด บริษัท น่ำเฮง จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 
 ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 
 ตรวจเยี่ยมชมการออกแบบการทำเหมืองของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด 
 
 ตรวจเยี่ยมโรงโม่หินของบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด 
 
 ตรวจเยี่ยมโรงโม่หินของบริษัท น่ำเฮง จำกัด 
 
 ตรวจเยี่ยมการปรับสภาพพื้นที่ควบคู่กับการทำเหมืองของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
 ตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยในการทำเหมืองของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)