พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองอย่างยั่งยืน คืนป่า สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สู่ชุมชน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช
วันที่ 21 ธันวาคม 2551
ณ แปลงฟื้นฟูเหมืองบางหมาก
ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
 pr 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองอย่างยั่งยืน คืนป่า สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ณ แปลงฟื้นฟูเหมืองบางหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการฯ นี้ เป็นการดำเนินโครงการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ของภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งเป็นโครงการนที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการประกอบการเหมืองแร่ที่มีประชาชนในพื้นที่ยอมรับ มีความรู้สึกที่ดีต่อการทำเหมือง และสามารถใช้เป็นเหมืองต้นแบบที่ดีในการพัฒนาแหล่งแร่อื่นๆ ต่อไปได้ โดยในพิธีเปิดโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณผนังบ่อเหมือง ปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ทำฝายชะลอน้ำสาธิต สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกพันธุ์ไม้ ตรวจค่าพิกัดบริเวณป่าที่มีการบุกรุก และลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้นำชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดกระบี่ และบริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จำกัด เพื่อเป็นสัญญาประชาคมว่าจะไม่บุกรุกทำลายป่า และจะร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป 
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (ศูนย์ภูเก็ต) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดโครงการ 
 


อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 


นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา