ประชุมเจรจาธุรกิจการนำยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ประโยชน์
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ดีบุก
และการตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2551
ณ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ 
 pr 
 pr 
ตามที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ยิปซัมสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการดีซัลเฟอร์ไรเซชั่นของควันก๊าซจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ไปแล้ว นั้น จึงได้มีการประชุมเจรจาธุรกิจการนำยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ประโยชน์ ขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 306 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 ดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าและยิปซัมสังเคราะห์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 
 
 อพร. และคณะผู้บริหาร กพร. ตรวจเยี่ยมสรข. 3 


อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (ภาคเหนือ) (สรข. 3) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 คณะผู้บริหาร กพร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ดีบุก 
คณะผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ดีบุก ของ บริษัท STC Management จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม่