สวัสดีปีใหม่ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย และนายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ กพร. มอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 
นายเสน่ห์ นิยมไทย (ขวา) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ ให้กับท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี