พิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างสุขภาพ อก."
และการแข่งขันกีฬาสีภายใน อก.
วันที่ 9 มกราคม 2552
ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดโครงการ "เสริมสร้างสุขภาพ อก." และการแข่งขันกีฬาสีภายใน อก. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 


นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน 


นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน  
 ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมแอโรบิค 
 
 
 
 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ร่วมแอโรบิคกับบุคลากรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
 
 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเดินนำขบวนผู้บริหารและบุคลากรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่