พิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (ภาคเหนือ)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 pr 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (ภาคเหนือ) (สรข. 3) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่