DPIM : Green Mining Exhibition 2009
"เหมืองแร่ไทย ก้าวไกล ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552
ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ DPIM : Green Mining Exhibition 2009 "เหมืองแร่ไทย ก้าวไกล ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดนิทรรศการ “เหมืองแร่ไทย ก้าวไกล ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (DPIM : Green Mining Exhibition 2009) ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
 บรรยากาศภายในงาน 


อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ร่วมเล่นเกมส์ในงาน 


พิธีกรของงาน