กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เหมืองแร่และโรงแต่งแร่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 pr 
 pr 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เหมืองแร่และโรงแต่งแร่ของบริษัท กาญจนบุรี เอ็คซ์โพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก) จำกัด ณ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552