กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ
ร่วมใจพัฒนา กพร. (พระประแดง)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2552 
 pr 
 pr 
 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคาร กพร. พระประแดง 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคาร กพร. (พระประแดง) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กพร. พระประแดง 
ต่อเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคาร กพร. .....ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ กพร. (พระประแดง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น 
 
 


ผู้บริหาร กพร. 


ทีม กพร. กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ 
 บรรยากาศการเตรียมงานของทีม กพร. กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ