โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
วันที่ 1 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 2
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดกิจกรรม"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3" เพื่อให้ข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อแบ่งปันความรู้ เป็นกลไกสร้างแรงกระตุ้น ผลักดันให้บุคลากรอื่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ส่งเสริมให้เกิดและขยายแนวคิดใหม่ได้อย่างอิสระ 


ดร.ธีรวุธ ตันนุกิจ วิศวกรโลหการชำนาญการ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ "Lean Manufacturing" 


ดร.ทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาระบบการสั่งงานรถบรรทุกในการทำเหมือง" 


นายจุมพล ไพบูลย์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ "การคำนวณการเคลื่อนตัวของเสาเข็มด้วยระบบความน่าจะเป็นของพื้นดิน" 


นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ และนายพรธวัช เพ่งศรี วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน บรรยายในหัวข้อ "การจัดการด้านแร่ในประเทศจีน" 
 บรรยากาศการบรรยาย