การบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 5
 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ : อนาคต และโอกาสด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมให้มีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสอดคล้องกับข้อกำหนดISO9001-2008, TQM (Clause 1 ISO9001:2008 for Logistics, IT is sub-structure for Quality system) 
การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอุปสรรคปัญหาในการบูรณาการงาน โดยผอ. สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 บรรยากาศการประชุม