กิจกรรม "สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์"
วันที่ 9 เมษายน 2552
ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดกิจกรรม "สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรใน กพร. กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ และต้นไม้แห่งคำปฏิญาณ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่