งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2552
วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 pr 
 pr 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2552 และงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่/นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน 


นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบโล่ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพและส่งกลุ่มคุณภาพเข้าร่วมเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึกให้แก่นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย