กพร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามเรื่องร้องเรียนโรงโม่หินในพื้นที่ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 28 เมษายน 2552 
 pr 
 pr 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการประกอบการของโรงโม่หินในพื้นที่ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552