สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขกฎ ระเบียบ และความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวน
วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขกฎ ระเบียบ และความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดกาญจนบุรีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวมอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง กฎ ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


การบรรยายโดย นางสาวสิริรัตน์ สิริคันธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 


การบรรยายเรื่อง "เทคนิคด้านการสืบสวนหาข่าว และการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ" โดยเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
 บรรยากาศการสัมมนา 


พิธีกรในงาน