โครงการพัฒนาการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ 
 pr 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว 
การบรรยายเรื่อง สถานการณ์เหล็กในปัจจุบัน โดยนายวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการถลุงเหล็กเตา Miniblast ของบริษัท ทาทาสตีล โดยนายวิสูตร อนุพันธุมาธา 
โครงการแต่งแร่เหล็กและถลุงแร่เหล็กของบริษัท ฉางเถ่ พัฒนาการแร่ 
การทำเหมืองและแต่งแร่เหล็ก ประเทศอินเดีย โดยนายณรงค์ ยืนยงหัตถภรณ์ 
 บรรยากาศการสัมมนา