บรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7
"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์"
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 


ดร.เผ่าภัค สิริสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การใช้งานเทคโนโลยีโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน" 


ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย จากบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมไทยโดยการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐาน RosettaNet" 
 บรรยากาศการบรรยาย 


พิธีกรในงาน