ต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 2 
 pr 
 pr 
.....นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ต้นกล้าอาชีพ หลักสูตร "การจัดการโลจิสตกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552..... 
 บรรยากาศการสัมมนา