สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก
พร้อมเปิดให้บริการ 
 pr 
 pr 

 ไฟล์แผนที่ตั้ง สรข.5>> Click ที่นี่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก (สรข.5) พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปแล้ว โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 1012/10 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 248 345-7 โทรสาร 055 248 348
อีเมล์ : opimr5@dpim.go.th

รายละเอียดแผนที่ตั้ง โปรด Click ไฟล์แผนที่ตั้ง สรข.5 ด้านบน