สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี
พร้อมเปิดให้บริการ 

 ไฟล์งานแผนที่แสดงที่ตั้ง สรข. 7 ราชบุรี>> Click ที่นี่
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้จัดตั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 (สรข. 7) ราชบุรี ขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 
โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ 73/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3232 1791-2 โทรสาร 0 3232 1793 
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี
โปรดคลิกไฟล์งานด้านบน 
นายสมศักดิ์ หวลกสิน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี 
ทีมงาน สรข. 7 ยินดีและพร้อมให้บริการ