สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
พร้อมเปิดให้บริการ 
 pr 
 pr 

 ไฟล์แผนที่แสดงที่ตั้ง สรข.6 นครราชสีมา>> Click ที่นี่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา (สรข.6) พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปแล้ว โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ 
โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ชั้น 4 เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4492 2708, 0 4492 2719 โทรสาร 0 4492 2708 อีเมล์ opimr6@dpim.go.th  แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา
โปรดคลิกไฟล์งานด้านบน 


นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 


ทีมงาน สรข. 6 ยินดีและพร้อมให้บริการ