นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล รับมอบงาน
ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อรับฟังรายงานสรุปภารกิจการดำเนินงานของกรมฯ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหาร กพร. ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
 

ในโอกาสนี้ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ลงนามรับมอบงานในตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จากนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ซึ่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 


อพร.ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กล่าวมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหาร กพร.