อพร. ตรวจเยี่ยม สรข.5 พิษณุโลก
และ
เยี่ยมชม บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด
วันที่ 19 มิถุนายน 2552 
 pr 
 pr 
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 (สรข.5) พิษณุโลก
 
 


อพร.ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (ซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร กพร. เยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด