สรข.6 นครราชสีมา
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 
 pr 
 pr 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับนายสมคิด แสงนิล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6)นครราชสีมา กล่าวแนะนำ สรข.6 ในฐานะหน่วยงานใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา และรายงานภารกิจที่ สรข.6 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ 
โดยนายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา กล่าวแนะนำ สรข.6 ในฐานะหน่วยงานใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา และรายงานภารกิจที่ สรข.6 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ
 นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำ สรข.6 ต่อ นายสมคิด แสงนิล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม