การนำเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งแร่ทังสเตนเขาศูนย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการนำเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งแร่ทังสเตนเขาศูนย์ พื้นที่อำเภอฉวาง และถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย บริษัท ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส จำกัด ได้นำเสนอโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2