สรข.6 ต้อนรับพนักงานใหม่ เสริมกำลังการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 
 pr 
 pr 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา เสริมกำลังในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมทั้งประชาชน โดยพนักงานราชการใหม่ เข้ารายงานตัวต่อ นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (ผอ.สรข.6) โดยมี นายทนงศักดิ์ เที่ยงแท้ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ พนักงานราชการได้ผ่านการสอบคัดเลือกจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และเริ่มปฏิบัติงานที่ สรข.6 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

 

นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา รับการรายงานตัวจากพนักงานราชการใหม่ โดยมี นายทนงศักดิ์ เที่ยงแท้ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดี

 

พนักงานราชการใหม่ของ สรข. 6 ได้แก่ นางสาวพรรณธิพา สนธิสวน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นางสาวนุชนาฏ ซอสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวศรินทิพย์ บรรทร นักธรณีวิทยา ยินดีและพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ