โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(ภายใต้โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ รักแผ่นดิน)
วันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ จังหวัดชลบุรี 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ รักแผ่นดิน โดยเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประกอบการโรงโม่หินและประทานบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 (77 พรรษา) รวมถึงเพื่อสนองพระราชดำรัสในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณหมู่เหมืองแหล่งหินเขาเชิงเทียน ตำบลห้วยกะปิ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่จัดอยู่ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง กพร. ได้จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ภายใต้โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ รักแผ่นดิน) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ อบต.หนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 


นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ 


นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) กล่าวเปิดงาน 


อพร. ไพโรจน์ ส่งมอบต้นไม้ 
 


อพร. ไพโรจน์ ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ อบต. หนองข้างคอก 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมปลูกต้นไม้ 


ผอ. ธวัช ผลความดี ร่วมปลูกต้นไม้