สรข. 1 สงขลา
จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้ (ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานและบ้านพักอยู่ในบริเวณเดียวกับ สรข. 1) ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 
โดยกิจกรรมที่ทำประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสำนักงาน บ้านพัก การตัดแต่งต้นไม้ตามแนวถนน ขุดลอกคูระบายน้ำ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงา และการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง นำไปปลูกในสถานประกอบการ จำนวนกว่า 777 ต้น เพื่อร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้ ทำกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกัน 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบกล้าไม้ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ จำนวน 9 บริษัท จาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา และสตูล นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกัน 
บรรยายกาศความสามัคคีในการร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 
 
ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันลำเลียงกล้าไม้ จำนวนกว่า 777 ต้น ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
ได้เวลาทำความสะอาดพื้นที่โรงประลองแร่ 
และก็มาถึงคิวตัดแต่งต้นไม้ตามแนวถนน และบริเวณบ้านพักกันแล้ว 
เมื่อเหนื่อยกาย แต่อิ่มใจ ก็ได้เวลาอิ่มท้องกันแล้ว (ขอเวลานอกพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน) 
 ประมวลภาพเบื้องหลังแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ