พิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ด้วยต้นไม้ของแม่
วันที่ 19 สิงหาคม 2552
ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดให้มีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งประเทศ ภายใต้โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ และกำหนดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม 2552 โดยใช้ชื่อ “โครงการเหมืองแร่ สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ” โดยเน้นปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประกอบการโรงโม่หินและประทานบัตร ซึ่งดำเนินการร่วมกันทั้งส่วนกลาง และพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1-7 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ 
ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา จึงได้จัดโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ด้วยต้นไม้ของแม่” ขึ้นมา และมีพิธีเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ สรข.6 นครราชสีมา เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมของส่วนกลางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานประกอบการเหมืองแร่บริเวณพื้นที่ที่มีศักยาภาพของจังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการประกอบการ 
พร้อมกันนี้ สรข.6 ได้จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร และเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ อพร. และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำเหมืองละลายแร่ (Solution Mining) ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
 พิธีเปิดโครงการเพื่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ด้วยต้นไม้ของแม่ 


นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา กล่าวรายงาน 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) กล่าวเปิดโครงการ 

ผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ่ายรูปร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมนำร่องโครงการ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัลย์กลกิจ ผู้ประกอบการเหมืองหิน และโรงโม่ บด และย่อยหิน
2. บริษัท เหรียญทองอุตสาหกรรมเกลือ จำกัด ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์
3. นายอาทร ทองกี่ ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์

 
 พิธีทำบุญเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 

อพร. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ประธานพระภิกษุสงฆ์ เจิมป้ายสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 

อพร. ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 

อพร.ไพโรจน์ ลงนามในหนังสือแสดงความยินดีในโอกาสเปิด สรข.6
 

นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงนามในหนังสือแสดงความยินดีในโอกาสเปิด สรข.6


 
 อพร. และคณะ เยี่ยมชมการทำเหมืองละลายแร่ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด 
อพร. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปวิธีการทำเหมืองละลายแร่ (Solution Mining) ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด  

อพร. และคณะ เยี่ยมชมการประกอบกิจการผลิตเกลือบริสุทธิ์ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด 

อพร. และคณะ เยี่ยมชมการฟื้นฟูพื้นที่หลังการประกอบการของบริษัทฯ