การบรรยายพิเศษ
"ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ที่มีประสิทธภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
วันที่ 18 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


ดร.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Trends and Developments in Supply Chain Logistics. The concept of Supply Chain Innovation Center (SSIC) ; the showcase of Logistics and Supply Chain Management"
 


นายเตชะ บุญยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Reverse Logistics and Green Logistics) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CRS)."
 
 บรรยากาศการบรรยาย