การสัมมนา
"ความรับผิดต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (CSR - DPIM)"
วันที่ 20 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยคณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดสัมมนา เรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน" ให้แก่ข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปส่งเสริมให้การประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประสบความสำเร็จโดยความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  


นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน กล่าวรายงานต่อประธาน 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา
 


อพร. ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม"
 

อพร.ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 


นายภูษิต ไล้ทอง จากบริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมในการประกอบการ"
 

อพร.ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร
 


นายสุธี สมุทรประภูต จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การนำ ISO 26000 มาประยุกต์ใช้กับ กพร."
 

นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร 


นายสุทธิเลิศ วีระไพบูลย์ จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประกอบการเหมืองแร่โดยใช้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม"
 

นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร
 
 อพร. เยี่ยมชมนิทรรศการความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บรรยากาศภายในงาน 
ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน และ ดร.ธารกมล ถาวรพานิช จากสำนักโลจิสติกส์ ร่วมเป็นพิธีกรของงาน


 
 การศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
คณะเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552