การสัมมนา เรื่อง
"แร่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม"
วันที่ 4 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดสัมมนา เรื่อง "แร่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่ในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมปุ๋ยที่ใช้แร่ภายในประเทศเป็นวัตถุดิบมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 


นายชาติชาย เชิดชื่น หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมโปแตชและเกลือหิน สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กล่าวรายงาน 


นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการสัมมนา 


ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์สุรชัย ทรัพย์ธนบูรณ์ ตัวแทนผู้ประกอบการปุ๋ย และ ดร.ประเสริฐ สุดใหม่ อดีตนักวิชาการ จากกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "แร่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม" โดยมี นายปิยะ กิ่งแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
 บรรยากาศการสัมมนา 

นางสุนันทา สันทัดการ จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน พิธีกรของงาน