พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
ในกิจกรรม "9 ในดวงใจ"
วันที่ 9 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 

นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีฯ