งานเกษียณอายุราชการ กพร. ประจำปี 2552 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดงานเกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552 เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องเชิดชูคุณความดี และผลงานของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างไว้ให้แก่ กพร. และเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจต่อผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงาน 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวในนามตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552 พร้อมกันนี้ อพร.ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กพร. รวม 22 ท่าน 


อพร. ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3
 


อพร. ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์
 


อพร. รับมอบของที่ระลึกจาก นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในวาระที่ อพร. เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 


อพร. รับมอบของที่ระลึกจาก นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 


นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552
 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ กพร. พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552
 


อพร. รับมอบของที่ระลึกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 บรรยากาศภายในงาน 

นายปราโมทย์ วิทยาสุข (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการของ กพร.
 บุคลากร กพร. ร่วมเขียนคำอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552
 


การแสดงบนเวทีชุด Wonder Boy โดยบุคลากรจากสำนักโลจิสติกส์ 


โฉมหน้า 5 หนุ่ม Wonder Boy (จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ นายเจษฎา ถาวรศักดิ์, นายอนุรัตน์ เกิดวิชัย, นายเทวัญ บุภักดี, นายภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์, และ นายธนารักษ์ พิทักษา