พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี กพร. ประจำปี 2552 
 pr 
 pr 
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
การแข่งขันกีฬาสี กพร. ประจำปี 2552 จัดให้มีขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กพร. มีความรักและความสามัคคีที่สัมพันธ์แน่นหนายิ่งขึ้น มีพลานามัยที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและเสริมสร้างมาตรฐานการเล่นกีฬา เพื่อการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกรมในอนาคต 
ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน มีจำนวน 8 ชนิด ดังนี้
1. ฟุตซอลชาย
2. แชร์บอลหญิง
3. เทเบิลเทนนิส
4. เปตอง
5. แบดมินตัน
6. สนุกเกอร์
7. หมากรุก
8. ตะกร้อวง 


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปกอ.) กล่าวเปิดงาน 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงาน 


ปกอ.วิฑูรย์ สิมะโชคดี มอบธงชัยประจำสีให้แก่ผู้แทนสีต่างๆ 


ปกอ. ให้เกียรติเปิดสนามในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
 บรรยากาศภายในงาน 

ทีมงานเบื้องหลัง